Καλώς ήρθατε αγαπημένοι φίλοι

Σας καλωσορίζω στο προσωπικό μου μπλόγκ .Να είστε γεμάτοι αγάπη και ευλογίες σε κάθε στιγμή της ζωής σας.

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016


Ο Νόμος της Πρόθεσης και της Επιθυμίας

 

Κάθε πρόθεση και κάθε επιθυμία διαθέτει εγγενείς μηχανισμούς για την πραγματοποίηση της …
Η πρόθεση και η επιθυμία στο πεδίο της καθαρής δυνατότητας διαθέτει απεριόριστη οργανωτική δύναμη. Όταν εισαγάγουμε μια πρόθεση στο εύφορο έδαφος της καθαρής δυνατότητας, επιστρατεύουμε αυτήν την απεριόριστη οργανωτική δύναμη ώστε να εργαστεί για µας. Στην αρχή υπήρξε η επιθυμία, η οποία ήταν το πρώτο σπέρμα του νου.
Οι σοφοί, αφού πρώτα διαλογίστηκαν βαθιά, ανακά­λυψαν μέσα στη σοφία τους τη σχέση του υπαρκτού µε το ανύ­παρκτο.
(Ύμνος της Δημιουργίας, από τη Ριγκ Βέντα)
Ένας από τους βασικούς Πνευματικούς Νόμους για την Επιτυχία του ανθρώπου είναι ο Νόμος της Πρόθεσης και της Επιθυμίας. Αυτός ο νόμος βασίζεται στο γεγονός ότι η ενέργεια και οι πληροφορίες ενυπάρχουν παντού μέσα στη φύση.
Πράγματι, στο κβαντικό πεδίο δεν υπάρχουν παρά µόνο ενέργεια και πληροφορίες. Και φυσικά, το κβαντικό πεδίο της μοντέρνας φυσικής είναι απλά ένα ακόμα όνομα για το πεδίο της καθαρής συνείδησης ή καθαρής δυνατότητας.
Ας εξετάσουμε αυτόν τον ισχυρισμό µε κάποια λεπτομέρεια.
Ένα λουλούδι, ένα ουράνιο τόξο, ένα δέντρο, ένα χορταράκι, ένα ανθρώπινο σώμα, όταν διασπαστούν στα βασικά τους στοιχεία, αποτελούνται από ενέργεια και πληροφορίες. Ολόκληρο το σύμπαν – στην ουσιαστική του μορφή – δεν είναι παρά μια κίνηση της ενέργειας και των πληροφοριών. Η μόνη διαφορά ανάμεσα σ’ εσάς και ένα δέντρο είναι οι πληροφορίες και η ενέργεια που περιέχουν τα αντίστοιχα σώματα.
Στο υλικό επίπεδο, τόσο εσείς όσο και το δέντρο αποτελείστε από τα ίδια ανακυκλώσιμα υλικά: άνθρακα, υδρογόνο, οξυγόνο, άζωτο και μερικά άλλα στοιχεία σε απειροελάχιστες ποσότητες. Θα μπορούσατε ν’ αγοράσετε αυτά τα υλικά από μια αποθήκη µε μερικά χιλιάρικα …
Η διαφορά, λοιπόν, ανάμεσα σ’ εσάς και το δέντρο δεν είναι ο άνθρακας, το υδρογόνο και το οξυγόνο. Στην πραγματικότητα, εσείς και το δέντρο ανταλλάσσετε συνεχώς άνθρακα και οξυγόνο μεταξύ σας.
Η αληθινή διαφορά ανάμεσά σας βρίσκεται στην ενέργεια και τις πληροφορίες που σας χαρακτηρίζουν.
Μέσα στο σχέδιο της φύσης, εγώ και εσείς αποτελούμε προνομιούχα όντα. Διαθέτουμε ένα νευρικό σύστημα που μπορεί ν’ αντιλαμβάνεται το ενεργειακό και πληροφοριακό περιεχόμενο του εντοπισμένου χω­ροχρονικά πεδίου το οποίο δημιουργούν τα φυσικά µας σώματα. Αισθανόμαστε αυτό το πεδίο εμπειρικά, µε τη μορφή σκέψεων, συναισθημάτων, επιθυμιών, αναμνήσεων, ενστίκτων, ορμών και πεποιθήσεων. Το ίδιο επίπεδο αντιλαμβανόμαστε στην ύλη ως φυσικό σώμα – και μέσα από το υλικό µας σώμα αντιλαμβανόμαστε αυτό το πεδίο σαν τον “κόσμο γύρω µας”.
Όλα όμως είναι ένα και το αυτό.
Οι αρχαίοι σοφοί αναφωνούσαν: “Είμαι αυτό, είστε αυτό, όλα είναι αυτό, κι αυτό είναι το µόνο που υπάρχει”.
Το σώμα σας δεν είναι κάτι ξεχωριστό από το σώμα του σύμπαντος, αφού σε επίπεδο κβαντομηχανικής δεν υπάρχουν καθορισμένα όρια. Μοιάζετε µ’ ένα κύμα, ένα σπασμό, έναν παλμό, μια δίνη, μια εντοπισμένη διαταραχή μέσα στο ευρύτερο κβαντικό πεδίο. Το ευρύτερο κβαντικό πεδίο – το σύμπαν – στην ουσία δεν είναι παρά το εκτεταμένο σώμα σας.
Το ανθρώπινο νευρικό σύστημα, όχι µόνο μπορεί ν’ αντιληφθεί την ενέργεια και τις πληροφορίες του δικού του κβαντικού πεδίου, αλλά επειδή η ανθρώπινη συνείδηση είναι εξαιρετικά εύπλαστη, μέσα από αυτό το υπέροχο νευρικό σύστημα μπορείτε ν’ αλλάξετε συνειδητά τα πληροφοριακά δεδομένα που αποτελούν το υλικό σας σώμα. Μπορείτε ν’ αλλάξετε συνειδητά το ενεργειακό και πληροφοριακό περιεχόμενο του δικού σας κβαντομηχανικού σώματος, επηρεάζοντας µ’ αυτό τον τρόπο το ενεργειακό και πληροφοριακό περιεχόμενο του εκτεταμένου σας σώματος ­του περιβάλλοντός σας και ολόκληρου του κόσμου – προκαλώντας την υλοποίηση πραγμάτων και καταστάσεων μέσα του.
Αυτή η συνειδητή αλλαγή επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια δυο εγγενών παραμέτρων της συνείδησης: της προσοχής και της πρόθεσης.
Η προσοχή ενεργοποιεί και η πρόθεση μεταμορφώνει.
Οτιδήποτε στο οποίο στρέφετε την προσοχή σας θα ισχυροποιηθεί στη ζωή σας.
Οτιδήποτε απ’ το οποίο απομακρύνετε την προσοχή σας, ελαττώνεται, αποσυντίθεται και εξαφανίζεται.
Η πρόθεση, από την άλλη μεριά, προκαλεί τη μεταμόρφωση της ενέργειας και των πληροφοριών. Η πρόθεση οργανώνει την ίδια της την εκπλήρωση.
Η ποιότητα της πρόθεσης πάνω στο αντικείμενο της προσοχής, θα ενορχηστρώσει μια απειρία χωροχρονικών γεγονότων για να επιφέρει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, µε την προϋπόθεση πως κάποιος θα ακολουθεί και τους υπόλοιπους πνευματικούς νόμους της επιτυχίας. Αυτό συμβαίνει επειδή η πρόθεση έχει απεριόριστη οργανωτική δύναμη μέσα στο εύφορο έδαφος της προσοχής.
Απεριόριστη οργανωτική δύναμη, σημαίνει δύναμη για την οργάνωση μιας απειρίας χωροχρονικών γεγονότων, όλων ταυτόχρονα.
Βλέπουμε την έκφραση αυτής της δύναμης σε κάθε φύλλο χορταριού, σε κάθε άνθος μηλιάς, σε κάθε κύτταρο του κορμιού µας. Τη διακρίνουμε σ’ οτιδήποτε είναι ζωντανό.
Μέσα στο σχέδιο της φύσης, όλα σχετίζονται και συνδυάζονται μεταξύ τους. Η μαρμότα βγαίνει απ’ τη φωλιά της μόλις έρθει η άνοιξη. Τα πουλιά μεταναστεύουν προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, σε μια συγκεκριμένη εποχή του χρόνου. Η φύση είναι μια συμφωνία και αυτή η συμφωνία ενορχηστρώνεται σιωπηλά στο υπέρτατο πεδίο της δημιουργίας.
Το ανθρώπινο σώμα είναι ένα καλό παράδειγμα αυτής της συμφωνίας. Ένα και µόνο κύτταρο του σώματος κάνει περίπου έξι τρισεκατομμύρια πράγματα το δευτερόλεπτο και πρέπει συγχρόνως να γνωρίζει τι κάνουν όλα τα άλλα κύτταρα την ίδια στιγμή!
Το ανθρώπινο σώμα μπορεί να παίζει μουσική, να σκοτώνει μικρόβια, να δημιουργεί ένα μωρό, να απαγγέλλει ποίηση και να παρακολουθεί τις κινήσεις των άστρων ταυτόχρονα, επειδή το πεδίο της απεριόριστης συσχέτισης είναι μέρος του πεδίου των πληροφοριών.
Το αξιοθαύμαστο µε το νευρικό σύστημα του ανθρώπινου είδους, είναι πως μπορεί να ελέγχει αυτή την απεριόριστη οργανωτική δύναμη µέσω της συνειδητής πρόθεσης. Η πρόθεση στο ανθρώπινο είδος δεν περιορίζεται σ’ ένα άκαμπτο δίκτυο ενέργειας και πληροφοριών. Έχει απεριόριστη ευκαμψία. Με δυο λόγια, εφ’ όσον δεν παραβιάζετε τους άλλους νόμους της φύσης, µέσω της πρόθεσής σας μπορείτε κυριολεκτικά να ελέγχετε τις δυνάμεις της φύσης για να εκπληρώσετε τα όνειρα και τις επιθυμίες σας.
Μπορείτε να βάλετε αυτόν τον κοσμικό υπολογιστή µε την απεριόριστη οργανωτική του δύναμη, να δουλέψει για λογαριασμό σας. Μπορείτε να ταξιδέψετε σ’ αυτό το υπέρτατο έδαφος της δημιουργίας και να φυτέψετε εκεί μια πρόθεση, ενεργοποιώντας µ’ αυτό τον τρόπο το πεδίο του άπειρου συσχετισμού.
Η πρόθεση βάζει τα θεμέλια για την άκοπη, αυτόματη και ανεμπόδιστη ροή καθαρής δυνατότητας, η οποία αναζητά έκφραση απ’ το ανεκδήλωτο στο εκδηλωμένο. Η µόνη προϋπόθεση είναι πως θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την πρόθεσή σας για το καλό της ανθρωπότητας.
Η αληθινή δύναμη πίσω από την πρόθεση είναι η επιθυμία. Η πρόθεση από μόνη της είναι πολύ ισχυρή, επειδή ουσιαστικά είναι μια επιθυμία χωρίς προσκόλληση στο αποτέλεσμα. Η επιθυμία από μόνη της είναι αδύναμη, μια και στους περισσότερους ανθρώπους δεν είναι τίποτε άλλο από προσοχή συνδυασμένη με προσκόλληση. Η πρόθεση είναι μια επιθυμία αυστηρά σύμφωνη με όλους τους άλλους νόμους, αλλά ειδικά με το Νόμο της Απόσπασης.
Η πρόθεση σε συνδυασμό με την αποστασιοποίηση οδηγεί σε μια αντίληψη η οποία επικεντρώνεται στη ζωή και στο παρόν, οπότε κάθε πράξη είναι πολύ πιο αποτελεσματική όταν εκτελείται μέσα στην αντίληψη του παρόντος. Η πρόθεσή σας μπορεί να προσβλέπει στο μέλλον, αλλά η προσοχή σας βρίσκεται στο παρόν. Εφ’ όσον η προσοχή σας βρίσκεται στραμμένη στο παρόν, η πρόθεσή σας για το μέλλον θα υλοποιηθεί, αφού το μέλλον πλάθεται μέσα στο παρόν. Πρέπει να δεχτείτε το παρόν όπως έχει. Αποδεχτείτε το παρόν και στοχεύστε στο μέλλον. Το μέλλον είναι κάτι που μπορείτε πάντα να διαμορφώσετε μέσω της αποστασιοποιημένης πρόθεσης, αλλά δεν πρέπει ποτέ να αντιπαλεύετε το παρόν.
Παρελθόν, παρόν και μέλλον, αποτελούν όλα ιδιότητες της συνείδησης.
Το παρελθόν είναι η μνήμη και η θύμηση, το μέλλον η προσμονή και το παρόν η επίγνωση.
Γι’ αυτό το λόγο, ο χρόνος δεν είναι τίποτε άλλο από την κίνηση της σκέψης. Τόσο το παρελθόν όσο και το μέλλον γεννιούνται μέσα στη φαντασία. Μόνο το παρόν, δηλαδή η αντίληψη της στιγμής, είναι αληθινό και αιώνιο. Υπάρχει και αποτελεί το δυναμικό του χωροχρόνου, της ύλης και της ενέργειας. Είναι ένα αιώνιο πεδίο πιθανοτήτων, το οποίο αποκτά την εμπειρία του εαυτού του µε τη μορφή αφηρημένων δυνάμεων όπως το φως, η θερμότητα, ο ηλεκτρισμός, ο μαγνητισμός ή η βαρύτητα. Αυτές οι δυνάμεις δεν βρίσκονται ούτε στο παρελθόν, ούτε στο μέλλον. Απλώς υπάρχουν.
Ο τρόπος µε τον οποίο αντιλαμβανόμαστε αυτές τις αφηρημένες δυνάμεις, µας προσφέρει την εμπειρία των συγκεκριμένων φαινομένων και μορφών. Οι αναμνήσεις των ερμηνειών αυτών των αφηρημένων δυνάμεων, δημιουργούν την εμπειρία του παρελθόντος και οι προσδοκώμενες ερμηνείες των ίδιων δυνάμεων δημιουργούν το μέλλον. Αυτές είναι οι ιδιότητες της προσοχής μέσα στη συνείδηση. Όταν οι ιδιότητες αυτές απαλλαχθούν από το βάρος του παρελθόντος, τότε η δράση στο παρόν γίνεται το εύφορο έδαφος για τη δημιουργία του μέλλοντος.
Η πρόθεση, αν είναι γειωμένη σ’ αυτή την αποστασιοποιημένη ελευθερία του παρόντος, εξυπηρετεί σαν καταλύτης για το σωστό μείγμα ύλης, ενέργειας και χωροχρονικών γεγονότων, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει οτιδήποτε επιθυμήσετε.
Αν έχετε μια αντίληψη επικεντρωμένη στη ζωή και στο παρόν, τότε τα φανταστικά εμπόδια – τα οποία αποτελούν τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό των θεωρούμενων εμποδίων – διαλύονται και εξαφανίζονται! Το υπόλοιπο πέντε µε δέκα τοις εκατό μπορεί να μετουσιωθεί σε νέες ευκαιρίες µέσω της εστιασμένης πρόθεσης.
Η εστιασμένη πρόθεση είναι η ιδιότητα της προσοχής που παραμένει αμετακίνητη στο στόχο της. Εστιασμένη πρόθεση σημαίνει να κρατάτε την προσοχή σας πάνω στο σκοπούμενο αποτέλεσμα, µε τέτοια αμετακίνητη αποφασιστικότητα, ώστε να µην επιτρέπετε σε κανένα εμπόδιο να την ελαττώσει ή να την καταστρέψει. Μ’ αυτό τον τρόπο αποκλείετε ολοκληρωτικά όλα τα εμπόδια απ’ τη συνείδησή σας. Μπορείτε να διατηρείτε μια ακλόνητη γαλήνη, ενώ παράλληλα αφιερώνεστε στο στόχο σας µε έντονο πάθος. Αυτή είναι η δύναμη του συνδυασμού αποστασιοποιημένης αντίληψης και εστιασμένης πρόθεσης.
Μάθετε να τιθασεύετε τη δύναμη της πρόθεσης, και θα μπορείτε να δημιουργήσετε οτιδήποτε επιθυμείτε. Μπορείτε ασφαλώς να δείτε αποτελέσματα και μέσα απ’ τις σκληρές προσπάθειες, αλλά αυτά θα έχουν το ανάλογο κόστος τους, µε τη μορφή άγχους, καρδιακών προσβολών και της ελαττωμένης λειτουργίας του ανοσοποιητικού σας συστήματος. Είναι πολύ καλύτερο ν’ ακολουθήσετε τα παρακάτω πέντε βήματα του Νόμου της Πρόθεσης και της Επιθυμίας.
Ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία για την πραγματοποίηση των επιθυμιών, η πρόθεσή απελευθερώνει αβίαστα τη δική της μοναδική δύναμη:
(1) Γλιστρήστε μέσα στο “κενό”. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να επικεντρωθείτε σ’ εκείνο το σιωπηλό διάστημα ανάμεσα στις σκέψεις, δηλαδή να βρεθείτε μέσα στη σιωπή -το επίπεδο της Ύπαρξης που αποτελεί την ουσιαστική σας πρωταρχική κατάσταση.
(2) Μέσα σ’ αυτή την κατάσταση, απελευθερώστε τις προθέσεις και τις επιθυμίες σας. Όταν βρισκόσαστε κυριολεκτικά μέσα στο κενό, δεν υπάρχουν σκέψεις ούτε επιθυμίες, αλλά καθώς θα βγαίνετε απ’ το κενό – στο όριο ανάμεσα στο κενό και μια σκέψη – μπορείτε να εισαγάγετε την πρόθεση. Αν έχετε μια σειρά από στόχους, μπορείτε να τους γράψετε σ’ ένα κομμάτι χαρτί και να εστιάσετε την προσοχή σας επάνω τους πριν περάστε στο κενό. Αν επιθυμείτε επιτυχημένη καριέρα, για παράδειγμα, µπείτε στο κενό µ’ αυτή την πρόθεση, και η πρόθεσή σας θα σας συνοδεύει σαν ένα αμυδρό λαμπύρισμα της συνείδησής. Αν εγκαταλείψετε τις προθέσεις και τις επιθυμίες σας μέσα στο κενό, είναι σαν να τις φυτεύετε στο εύφορο έδαφος της καθαρής δυνατότητας και να περιμένετε να βλαστήσουν όταν έρθει η κατάλληλη εποχή. Δεν πρέπει να σκεφτείτε ν’ ανασκάψετε τους σπόρους των επιθυμιών σας για να δείτε αν πράγματι μεγαλώνουν, ούτε και να προσκολληθείτε άκαμπτα στον τρόπο µε τον οποίο θα εξελιχθούν. Απλώς θέλετε να τους σπείρετε.
(3) Παραμείνετε στην κατάσταση της έσω-αναφοράς. Αυτό σημαίνει να έχετε αντίληψη του αληθινού Εαυτού σας – του πνεύματός σας, της σύνδεσής σας µε το πεδίο της καθαρής δυνατότητας. Σημαίνει επίσης πως δεν θα κοιτάτε τον εαυτό σας μέσα απ’ τα µάτια του κόσμου, ούτε και θα επιτρέψετε να σας επηρεάσουν οι γνώμες και οι κριτικές των άλλων. Ένας καλός τρόπος για να διατηρείτε αυτή την κατάσταση της έσω-αναφοράς, είναι να κρατάτε τις επιθυμίες σας κρυφές. Μην τις μοιράζεστε µε κανέναν άλλο, εκτός κι αν είναι κοινές µε συγκεκριμένους ανθρώπους µε τους οποίους είστε πολύ στενά δεμένοι.
(4) Μην προσκολληθείτε στο αποτέλεσμα. Εγκαταλείψτε την προσμονή μιας συγκεκριμένης εξέλιξης και ζήστε µε τη σοφία της αβεβαιότητας. Απολαύ­στε κάθε στιγμή του ταξιδιού σας στη ζωή, ακόμα κι αν δεν γνωρίζετε τι θα σας συμβεί στη συνέχεια.
(5) Αφήστε το σύμπαν να χειριστεί τις λεπτομέρειες. Οι προθέσεις και οι επιθυμίες σας, όταν απελευθερωθούν μέσ’ στο κενό, έχουν απεριόριστη οργανωτική δύναμη. Πιστέψτε πως αυτή η οργανωτική δύναμη της πρόθεσης θα ενορχηστρώσει όλες τις λεπτομέρειες για λογαριασμό σας.
Να θυμάστε πως στην πραγματική σας φύση είστε καθαρό πνεύμα. Μεταφέρετε τη συνείδηση του πνεύματος σας όπου κι αν βρίσκεστε, απελευθερώνοντας αβίαστα τις επιθυμίες σας, και το σύμπαν θα αναλάβει τα υπόλοιπα.
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ
Θα θέσω σ’ εφαρμογή το Νόμο της Πρόθεσης και της Επιθυμίας αποφασίζοντας να ακολουθήσω τα παρακάτω βήματα:
(1) Θα κάνω έναν κατάλογο όλων των επιθυμιών µου και θα τον έχω μαζί µου όπου κι αν βρεθώ. Θα τον διαβάζω πριν περάσω στη σιωπή και το διαλογισμό, πριν πέσω για ύπνο και μόλις ξυπνήσω το πρωί.
(2) Θ’ απελευθερώσω αυτόν τον κατάλογο των επιθυμιών µου και θα τον παραδώσω στη μήτρα της δημιουργίας, πιστεύοντας πως όταν τα πράγματα δείχνουν να µην έρχονται όπως τα θέλω, υπάρχει κάποιος λόγος και πως το σύμπαν έχει για µένα πολύ μεγαλύτερα σχέδια απ’ ό,τι έχω φανταστεί.
(3) Θα υπενθυμίζω στον εαυτό µου να εξασκώ πάντα την αντίληψη του παρόντος σ’ όλες µου τις ενέργειες. Θ’ αρνηθώ να επιτρέψω στα όποια εμπόδια συναντήσω, να καταστρέψουν την ποιότητα της προσοχής µου στην παρούσα στιγμή. Θα αποδέχομαι το παρόν όπως είναι και θα υλοποιώ το μέλλον μέσα απ’ τις πιο βαθιές και ειλικρινείς προθέσεις και επιθυμίες µου.
Πηγή : [“Οι επτά πνευματικοί νόμοι της επιτυχίας” Deepak Chopra, Εκδ. Έσοπτρον, 1996]
 truthseeker-vasiliki 


Σάββατο, 11 Ιουλίου 2015

ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΙ!!!Από τον Στιβ

 Η Βαθιά Επαφή είναι ένα νέο επίπεδο επικοινωνίας που δεν ήταν διαθέσιμο στους ανθρώπους ως τώρα. 

Όταν ανακαλύπτεται, το επίπεδο της ψυχικής επικοινωνίας μπορεί να οδηγήσει στην εμπειρία της Άχρονης Αγάπης, μία σπάνια εμπειρία για τους ανθρώπους σε τέτοιο βαθμό.

 
Ως μέρος της εξήγησης το Γκρουπ αναφέρει ένα σημείο που προηγουμένως είχε διατυπωθεί, πως όταν βλέπεις την ψυχή του άλλου, ερωτεύεσαι. 

Στις μέρες μπροστά μας θα γίνουμε ακόμη πιο διάφανοι καθώς το πέπλο λεπταίνει. Αυτό θα μας οδηγήσει να βλέπουμε ολοένα και περισσότερο την ψυχή της ανθρωπότητας καθώς παίζουμε το πρωταρχικό παιχνίδι του κρυφτού και της αναζήτησης. 


Αυτό θα συμβεί από την εμπειρία της Βαθιάς Επαφής όπου δύο άνθρωποι που έχουν αγγίξει βαθιά επίπεδα επικοινωνίας, θα μπορούν να ερωτευθούν πολύ γρήγορα. 

Είναι εύκολο να δείτε την ισορροπία που βρίσκεται πάνω από όλους μας αν, όπως το Γκρουπ πρότεινε, είναι δυνατό να ερωτευθούμε και δύο φορές καθώς πηγαίνουμε στη δουλειά μας το πρωί. 


Το σημαντικό είναι ότι όταν ερωτευόμαστε κάποιον, ερωτευόμαστε την δική μας αντανάκλαση πάνω σ’ αυτό το άτομο. 

Είναι η ισορροπία και η προσδοκία στις σχέσεις, παράλληλα με τα Συστήματα Πεποίθησης, που οριοθετούν αυτό που θα μπορούσε να είναι απίστευτα βαθύ, όμορφη και μη απειλητική αλληλεπίδραση με μιαν άλλη ψυχή που παριστάνει τον άνθρωπο. 

Μαθαίνοντας να ζούμε με αυτές τις νέες δυνατότητες μπορεί να ειπωθεί ότι ο κάθε ένας από εμάς μαθαίνει να ερωτεύεται τον εαυτό του.

 Δεκέμβριος 2008 
 
Χαιρετισμούς από την Εστία


Αγαπητοί μου, έχετε φτάσει μέχρι εδώ διασχίζοντας το Σύμπαν μέσα από τόσες ζωές. 

Αυτό σας έχει εφοδιάσει με απέραντες διαφορετικές επιδράσεις και ευκαιρίες για να δείτε την δική σας αντανάκλαση στους άλλους ανθρώπους. Παρ’ όλ’ αυτά έχετε μπερδευτεί πολλές φορές με αυτές τις αντανακλάσεις. 

Σας λέμε ότι κατά τη διάρκεια της εξέλιξής σας, κάθε άνθρωπος θα περάσει μέσα από αυτή τη διαδικασία εξέλιξης όπου θα λεπτύνει το πέπλο. 

Τότε θα ξεκινήσετε να ερευνάτε περισσότερες ιδέες, έννοιες και ανοίγματα καρδιάς και θα βλέπετε την δική σας αντανάκλαση στους άλλους ανθρώπους. Αυτό θέλουμε να υπογραμμίσουμε σήμερα, την αντανάκλασή σας στους άλλους. Δεν είμαστε εδώ για να σας δείξουμε το μέλλον σε γεγονότα σας ή νέες ευκαιρίες για τον εξελισσόμενο άνθρωπο. Αντίθετα, είμαστε εδώ για σας προτείνουμε κάποια πράγματα, εργαλεία και ιδέες για να παίξετε μαζί τους.

Αντανάκλαση Φωτός
Είσαστε ένα άρτιο κομμάτι του κάθε ενός, πνεύματα που παριστάνουν ότι είναι χωρισμένοι ο ένας από τον άλλον. Καθώς παίζετε αυτό το παιχνίδι, επικοινωνείτε σε πολλά επίπεδα. 

Μπορείτε να μιλήσετε με τις λέξεις, με το γέλιο ή τα δάκρυα. 

Επικοινωνείτε με τα μάτια, με τη γλώσσα του σώματος και μέσα από το χαμόγελο ή τις εκφράσεις του προσώπου σας. Κι επικοινωνείτε μέσα από το άγγιγμα περισσότερο απ’ όσο νομίζετε. 

Πολλές φορές αυτές οι φόρμες της μη λεκτικής επικοινωνίας, είναι πιο δυνατές από τις λέξεις που χρησιμοποιείτε. Καθώς όλοι οι άνθρωποι συνεχίζουν να εξελίσσονται, θ’ ανακαλύψετε νέους τρόπους επικοινωνίας.

Είναι σημαντικό να καταλάβετε πρώτα ότι όλες οι φόρμες επικοινωνίας αντανακλούν το φως σας. 

Δεύτερον, όταν επενδύετε υπέρ του δέοντος σ’ ένα πρόσωπο ή πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεστε, τότε η επικοινωνίας γίνεται δυσάρεστη. 

Αυτό συμβαίνει όταν τους αισθάνεστε και λέτε αυτά που θέλουν ν’ ακούσουν. 

Δεν έχει σημασία τί πιστεύουν για εσάς και σε κάποιον βαθμό, αυτό δε σας αφορά.

 Πάντοτε θα τους αισθάνεστε και θα είσθε ευαίσθητοι απέναντί τους καθώς η ενέργειά σας με φυσικότητα θ’ αντιδράει με αυτούς που επικοινωνείτε αλλά αν αυτή η ευαισθησία επιδράει στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείτε, η αντανάκλαση θα είναι εσφαλμένη. 

Αυτό είναι ένα από τα πολλά που θέλουμε να επικεντρωθείτε καθώς δουλεύετε με αυτή την ενέργεια. 


Βαθιά Επαφή


Θα φέρετε μιαν εντελώς νέα ενέργεια στις ζωές σας καθώς εξελίσσεστε. 

Καθώς το κάνετε, κάποιες από τις σχέσεις που έχετε τώρα θ αλλάξουν και θα φθίνουν και κάποιες θα φθάσουν σε νέα επίπεδα. 

Ακόμη κι αν σκεφτείτε δύο ανθρώπους να υψώνουν τις δονήσεις τους σε διαφορετικές αναλογίες, όσο καιρό επιδράτε την επικοινωνία μεταξύ αυτών των επιπέδων και συστημάτων πεποίθησης που σας επιτρέπουν να επεκτείνετε τη συνείδησή σας, δημιουργείτε χώρο να συμβεί. 

Θα ξεκινήσετε να δείτε κάτι καινούριο στις σχέσεις κι αυτό θέλουμε να υπογραμμίσουμε. Μιλήσαμε γι’ αυτό λίγους μήνες πριν. 

Είναι κάτι που το αποκαλούμε Βαθιά Επαφή. 

Η Βαθιά Επαφή είναι ένας τρόπος επικοινωνίας που θα έχετε κατά καιρούς με οποιονδήποτε. Είναι ένα επίπεδο ψυχικής επαφής όπου έχετε με έναν άλλον άνθρωπο αλλά μέχρι τώρα έχει συμβεί σε λίγους. 

Αυτό το βαθύ επίπεδο επικοινωνίας έχει εξελιχθεί μέσα από πολλές ζωές. 

Για πρώτη φορά είναι δυνατό να το διερευνήσετε με εντελώς ξένους ανθρώπους, καθώς αρχίζει το πέπλο να λεπταίνει. 

Η Βαθιά Επαφή απευθύνεται στο επίπεδο ψυχής του άλλου από την πρώτη κιόλας στιγμή της σχέσης. 

Εμπεριέχει λέξεις; 


Ναι, πιθανό στην αρχή καθώς είναι ο συνηθισμένος τρόπος επικοινωνίας. 


Αργότερα θα εξελιχθεί σε τηλεπαθητική επικοινωνία αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι θα εξακολουθείτε να είσαστε διαχωρισμένοι. 

Καθώς το πέπλο αρχίζει να λεπταίνει, θα μπορείτε να δείτε ολοκάθαρα τον ενεργειακό πυρήνα της επικοινωνίας μεταξύ του εαυτού σας και των άλλων και ακόμη να δείτε και πώς επιδρούν τα συναισθήματά σας στους ανθρώπους. 

Θ’ αναγνωρίσετε το πώς η ενέργεια δουλεύει με τους άλλους ανθρώπους και την επίδρασή σας στον κόσμο. 

Κάτι που θα ξεκινήσετε να βλέπετε επίσης είναι η δική σας αντανάκλαση, επειδή αυτό είναι που βιώνετε όταν αγγίζετε το επίπεδο ψυχής. 

Όταν φτάσετε στο επίπεδο ψυχής μέσω της επικοινωνίας μ’ έναν άλλον άνθρωπο, θα δείτε τη δική σας αντανάκλαση και όχι την δική του.

Θα βοηθηθείτε περισσότερο για να καταλάβετε το σκεπτικό αυτό επειδή προξενεί αρκετή σύγχυση καθώς η ανθρωπότητα προχωράει στο επόμενο επίπεδο. 

Όταν θα ξεκινήσετε να βλέπετε αυτές τις δυνατότητες, θα δημιουργείτε μιαν επαφή με κάποιον άλλον σε επίπεδο ψυχής. 

Όπως συμβαίνει με όλες τις επικοινωνίες, θα τις εξερευνείτε, θα τις δουλεύετε, θα την αναπτύξετε και αν θα τη βοηθήσετε να μεγαλώσει, θα μεγαλώσει. 

  
Θα γίνει ακόμη πιο δυνατή, κάτι που θα οδηγήσει σ’ ένα άλλο επίπεδο επικοινωνίας κι επίτευξης, το επίπεδο της Άχρονης Αγάπης. 

Όταν φτάσετε σε αυτή την επικοινωνία μ’ έναν άλλον άνθρωπο, όταν τελικά θα δείτε την δική σας αντανάκλαση καθαρά σ’ αυτόν, θα έχετε μιαν σχέση με αυτόν που ποτέ δε θα πεθάνει, όσες ζωές κι αν επιστρέψετε. 

Θα μπορείτε να δείτε την αντανάκλασή σας πολύ καθαρά, ατομικά σ’ αυτή την ψυχή. 

Θα έχετε μάθει ν’ αντανακλάτε την ενέργειά σας καθαρά και ν’ αντανακλάτε τη δική τους καθαρά. 

Αυτή είναι η πολύ βαθιά επαφή της επικοινωνίας, η Βαθιά Επαφή.

Στην αρχή, η Βαθιά Επαφή θα συμβαίνει περισσότερο στις ερωτικές σχέσεις. 

Παρ’ όλ’ αυτά, κατά καιρούς θα συμβαίνει και με ανθρώπους που γνωρίζετε, όπως στη δουλειά σας ή ακόμη και με ξένους σε κάποιο μαγαζί ή στο ταχυδρομείο. 

Θα μπορεί να συμβεί μ’ ένα απλό πέρασμα από ένα δωμάτιο ή από μια λάμψη στη γωνία του ματιού σας καθώς αντιλαμβάνεστε κάποιου άλλου την προσοχή. 


Καθώς κάνετε αυτή την σύνδεση με έναν άλλον, αυτός ο άνθρωπος μπορεί πραγματικά να πηδήξει μέσα στο ενεργειακό σας πεδίο και να έχετε μια στιγμή Βαθιάς Επαφής. 

Θα εξελιχθεί σε έναν καθημερινό τρόπο επικοινωνίας. 

Ο διαχωρισμός των συστημάτων πεποίθησης του Ανώτερου και Κατώτερου Εαυτού


Θέλουμε επίσης να σας πούμε σχετικά με κάποιο άλλο κομμάτι το οποίο συχνά μπερδεύεται από τους ανθρώπους. 

Πολλοί έχουν κάποια συστήματα πεποίθησης που δυσχεραίνουν την επικοινωνία. 


Αποκαλούμε αυτούς τους περιορισμούς εν συντομία Σ.Π. (Συστήματα Πεποίθησης). 

Δεν είναι λάθος να πιστεύετε σε κάτι αλλά τα περισσότερα αλλοιώνουν την επικοινωνία και την ανάγουν σε αυτό που αποκαλείτε «ο σωστός» τρόπος που θα πρέπει να είναι. 

Είναι ένα λυπηρό επεισόδιο κι επιδρά στις περισσότερες ανθρώπινες προκλήσεις καθώς ανυψώνονται προς υψηλότερο επίπεδο. Είναι το Σ.Π. που κρατά τον ανώτερο εαυτό και τον κατώτερο ξεχωριστά. 


Το πέπλο από μόνο του δίνει την ψευδαίσθηση του διαχωρισμού αν και λεπταίνει δραματικά. 


Η πρόκληση είναι ότι με το επίπεδο της νέας Βαθιάς Επαφής, είναι δυνατόν να έχετε βαθιά σύνδεση με μιαν άλλη ψυχή αν ακούσετε κάτι από τον δικό του ανώτερο εαυτό και το επεξεργαστείτε μέσω του συστήματος πεποίθησής σας από τον δικό σας κατώτερο εαυτό. 

Αυτή η επίδραση θα μειωθεί δραματικά σε αυτή την περίπτωση αλλά και πιθανό να φέρει μπέρδεμα στην αρχή της χρήσης αυτού του εργαλείου.
 
Αυτό που τυπικά θα συμβεί όταν θα βρείτε κάποιον να κάνετε αυτή την βαθιά επικοινωνία μαζί του, πιθανώς να σας τρομάξει. Τρομάζει τους ανθρώπους. 

Μερικές φορές όταν κοιτάτε κάποιον σε ένα δωμάτιο και τα μάτια σας συναντηθούν, μπορεί να είναι τρομακτικό καθώς θ’ αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να δει ολοκάθαρα μέσα σας χωρίς να μπορείτε να κρύψετε τίποτα. 

Αλλά αυτή η επαφή είναι που πραγματικά μπορεί να σας δώσει δύναμη. 

Ναι, όλοι οι άνθρωποι κρύβουν κάτι! 

Όταν γινόσαστε διάφανοι, αυτό σας δίνει δύναμη. 


Αυτό είναι που δουλεύουμε μ’ εσάς και καθώς τα πράγματα αρχίζουν ν’ ανοίγονται, θα είναι πολλές οι φορές όπου εσείς ή άλλοι άνθρωποι γύρω σας θα φοβούνται το αποτέλεσμα αυτό. 

Αυτός είναι ο λόγος που μιλήσαμε για τον φόβο τον περασμένο μήνα – για να σας πούμε πως απλά είναι ένα κενό ή έλλειψη πληροφόρησης. 


Είναι μόνο μια πιθανότητα να φοβάστε το άγνωστο. Λοιπόν, γεμίστε το άγνωστο με γνώση και απελευθερώστε τον φόβο. 

Όταν θα μπορείτε ν’ απελευθερώσετε τον φόβο, η πραγματικότητά σας θ’ αλλάξει όπως και τα συστήματα πεποίθησής σας.


Δείτε την ψυχή – ερωτευθείτε


Υπάρχει ένα κομμάτι που θα πρέπει να γνωρίζετε καθώς θα ξεκινήσετε να βλέπετε ο ένας την ψυχή του άλλου. 

Όταν αυτό συμβαίνει, είναι στην πραγματικότητα η δική σας αντανάκλαση που βλέπετε. 

Όταν πραγματικά βλέπετε την ψυχή ενός άλλου, ερωτεύεστε. 

Είναι τόσο απλό. 


Πολλά από τα συστήματα πεποίθησής σας σχετικά με την αγάπη δε θα σας επιτρέψουν να το αισθανθείτε αυτό, επειδή πιστεύετε πως η αγάπη μπορεί να επικεντρωθεί μόνο σε κάτι συγκεκριμένο. 

Όταν όμως αισθανθείτε άνετα με την Βαθιά Επαφή θα υπάρχουν στιγμές όπου θα πηγαίνετε στην δουλειά το πρωί, ίσως να χρειαστεί να πάρετε το μετρό ή το λεωφορείο, και ν’ αλληλεπιδράσετε με άλλους ανθρώπους στη διαδρομή. 

Θα μπορείτε να τηλεφωνήστε στην γυναίκα σας όταν φτάσετε στη δουλειά και να της πείτε «Γλυκιά μου! Καθώς πήγαινα στη δουλειά ερωτεύτηκα τρεις φορές αυτό το πρωί!». 

Αυτή θα είναι η αίσθηση που θα έχετε. 

Θ’ αρχίσετε σταδιακά να ερωτεύεστε ανθρώπους που βλέπετε. 

Είναι πολύ μπερδεμένο επειδή θα νιώθετε πραγματική αγάπη και αυτή θα είναι η αντανάκλασή σας που στην πραγματικότητα βλέπετε. 

Αυτό είναι πιθανός το πιο σημαντικό σημείο αυτού του αισθήματος... ερωτεύεστε με τον εαυτό σας όταν αυτό συμβαίνει.

Τυπικά ένα άτομο, καθώς θα εξερευνά αυτές τις νέες ενέργειες, θα κάνει ένα βήμα πίσω προς τα δικά του παλιά συστήματα πεποίθησης.  


Είναι μιαν νορμάλ διαδικασία, γι’ αυτό σας παρακαλούμε μην κρίνετε αν αυτό συμβεί σ’ εσάς ή στους φίλους σας. 


Πολλές φορές θα προχωρείτε μπροστά – θα εξερευνείτε την Βαθιά Επαφή με κάποιον άλλον και θα νιώθετε διαφωτισμένοι από αυτό. 

Ένα τυπικό σύστημα πεποίθησης, θα λέει αυτή τη στιγμή ότι μπορείτε να ερωτευθείτε μονάχα ένα άτομο, όπως στις μονογαμικές σχέσεις. 

Παρ’ όλο που κάθε μητέρα με παιδιά θα μπορεί να σας πει πως δεν είναι αλήθεια. 


Επίσης θα σας πούμε ότι όταν θα ξεκινήσετε να μοιράζεστε αυτή την αγάπη με τον καθένα, ο πλανήτης Γη θα γίνει ένα μαγικό μέρος. 

Τότε θα είναι η στιγμή που το πέπλο θα εξαφανιστεί εντελώς και θα κάνετε ένα βήμα περισσότερο ολοκληρωμένο προς το πλάσμα-θεός που είσαστε, ενώ παραμένετε μέσα στο βιολογικό σας σώμα. 

Προς τα εκεί πηγαίνετε και αυτή ακριβώς είναι η δημιουργία του Ουρανού επί της Γης, καθώς αυτό θα έχει συμβεί από τις προσδοκίες σας.


Καθώς θα πορεύεστε στη ζωή και θα συναντάτε άλλες ψυχές, κάποιες που ήδη θα γνωρίζετε – κάποιες θα είναι ένας σύντροφος, άλλες κάποιος ξένος, κάποιες άλλες φορές ένας φίλος – θα τους κοιτάτε διαφορετικά και θα νιώθετε να ερωτεύεστε. 

Να ξέρετε πως ερωτεύεστε την δική σας εικόνα που θα βλέπετε σε διαφορετικούς καθρέπτες. 

Αυτή είναι η ίδια ομορφιά όπου θα βλέπετε τον εαυτό σας όταν επιστρέψετε στην Εστία. 

Χωρίς τις προσδοκίες ή τα συστήματα πεποίθησης, πολύ εύκολα θα μπορείτε να νιώθετε αυτή την αγάπη. 

Σας κάνει να νιώθετε συνειδητοποιημένοι τον εαυτό σας επειδή αγκιστρώνει την ψυχή σας μέσα στο φυσικό σας σώμα. 

Θα σας κάνει να δονείστε υψηλότερα. 

Θα σας κάνει να νιώθετε καλύτερα ως πνεύμα που παριστάνει ότι είναι διαχωρισμένο και μέσα στο ίδιο το παιχνίδι.  


Θα έχετε περισσότερα να δώσετε στους άλλους ανθρώπους. 

Όταν θα βλέπετε τον εαυτό σας να γίνεται ολοένα και πιο διάφανος κάθε μέρα και οι άνθρωποι να σας ερωτεύονται, να ξέρετε πως είναι απλώς το επόμενο βήμα και να ξέρετε πως δεν έχετε να κάνετε τίποτα γι’ αυτό. 

Δε σημαίνει πως θα πρέπει να δεσμεύεστε ή να έχετε φυσικές επαφές με κάθε έναν από αυτούς. 

Δε σημαίνει πως θα πρέπει να προσδοκάτε την αλληλοεπίδραση. 


Απλά σημαίνει ότι γινόσαστε ένας καθρέπτης. 

Αντανακλάτε την ενέργεια άλλων ανθρώπων με έναν πανέμορφο τρόπο, στο σημείο όπου ο κάθε ένας θα μπορεί να δει τον θεό μέσα του. 

Αυτή είναι η φυσική κατεύθυνση που βρίσκεται μπροστά σας.

 Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα. 

Ένας από αυτούς τον έχουμε ήδη αναφέρει και είναι αυτός μέσα από τον φόβο αλλά δεν πιστεύουμε ότι πραγματικά αυτό συμβαίνει. 

Επιθυμούμε να σας πούμε ότι φτάνετε μια κρίσιμη μάζα αγάπης στον πλανήτη και αυτό συμβαίνει, κατά ένα μεγάλο μέρος, λόγω της πίεσης που δέχεστε. 

Συμβαίνει λόγω των δύσκολων καιρών που βρισκόσαστε ως άνθρωποι και κοινότητες. 

Αυτό έχει αρχίσει ν’ αλλάζει μ’ έναν πανέμορφο τρόπο. 

Το βλέπετε στον κόσμο σας ως δυσκολίες και προκλήσεις αλλά δεν είναι. 

Είναι μιαν ευκαιρία για φως και για να δείτε στα μάτια των άλλων αυτό που πραγματικά είσαστε. 

Όταν το κάνετε, ελπίζουμε να ερωτευτείτε τον εαυτό σας.Είμαστε ερωτευμένοι μαζί σας!Είναι η μεγαλύτερη απ’ όλες τις τιμές να σας μιλάμε αυτές τις ημέρες. 

Καταλαβαίνετε ότι σαν άγγελοι στον ουρανό, η μεγαλύτερη προσδοκία μας είναι να είμαστε εδώ και να σας βοηθήσουμε να εν-θυμηθείτε ποιοι πραγματικά είσαστε και τί κάνετε. 

Το μεγαλύτερο πάθος μας είναι ν’ αντανακλάμε τη δική σας μεγαλειότητα μ’ έναν πανέμορφο κι ενδυναμωμένο τρόπο.

 Σας έχουμε πολύ βαθιά ερωτευθεί. 

Είναι τόσο μεγάλη η τιμή για εμάς να σας βλέπουμε και αυτό να συμβαίνει σε παγκόσμια βάση. 


Η δόνηση της ανθρωπότητας αλλάζει καθημερινά. 


Όλες αυτές οι νέες ενέργειες που έρχονται, όλα αυτά τα νέα πράγματα που συμβαίνουν, αν δεν ταίριαζαν στην υψηλή δόνηση του πλανήτη Γη, θα εμφανίζονταν σ’ εμάς ως δυσκολίες. 

Καλωσορίζουμε αυτές τις νέες δυνατότητες. 

Αφήστε τους να δουν τη δύναμή σας. 

Αφήστε τους να δουν τον πόνο σας. 

Αφήστε να δουν τις προκλήσεις σας κι αν τολμάτε, αφήστε τους να δουν τα συστήματα πεποίθησής σας γιατί αυτά δείχνουν ποιοι πραγματικά είσαστε.

Παρακαλούμε καταλάβετε ότι καθώς ζείτε την καθημερινότητά σας κι ερωτεύεστε, είναι η δική σας αντανάκλαση που ερωτεύεστε. 

Είναι το δώρο αυτής της ομορφιάς. 

Αν σας αρέσει ο τρόπος που αντανακλάτε στις καρδιές των άλλων και τους κοιτάξετε στα μάτια, γίνονται φίλοι σας. 

Αν τους ερωτευθείτε, μπορούν να το ερευνήσουν κι εκείνοι εφόσον είναι ανοιχτοί σε αυτό. 

Πολλές φορές μπορείτε να νιώσετε τόσο βαθιές και δυνατές επαφές, πολύ γρήγορα, πολύ γενικά, για μία ίσως στιγμή αλλά αυτό θα είναι αρκετό για να γεμίσει τη ζωή σας.  

Αυτό μπορεί να είναι πολύ μπερδεμένο από πολλούς ανθρώπους επειδή η αγάπη έχει πολλούς ορισμούς. 

Η συντροφική αγάπη έχει έναν ορισμό, όταν αγαπάτε τα παιδιά είναι άλλος ορισμός – όταν αγαπάτε τους φίλους σας, το πάθος σας, τη δουλειά σας και πράγματα που αγαπάτε να κάνετε. 

Παρ’ όλ’ αυτά, είναι η ίδια ενέργεια που νιώθετε στην καρδιά. 

Φέρνοντας αυτή την ενέργεια μέσα σας και αφήνοντάς την να δουλέψει και ν’ αντανακλαστεί μέσα από τις λέξεις, είναι μιαν αποστολή που πολλοί έχετε έρθει να κάνετε εδώ. 


Να είσαστε ο καθρέφτης

Έχουμε υπογραμμίσει τους καθρέφτες του πλανήτη. 


Πολλοί από εσάς έχετε επιλέξει να μη κάνετε τίποτα παραπάνω από το να γίνεστε καθρέφτης όπου άλλοι θ’ αντανακλούν την δική τους ενέργεια. 

Είσαστε οι θεραπευτές και οι δάσκαλοι του Πλανήτη Γη και παίρνετε τις θέσεις σας τώρα. Είσαστε στη σωστή ώρα. Αισθανθείτε και γνωρίζετε ότι θα ερωτεύεστε καθημερινά στη ζωή σας. 

Θα υπάρχουν στιγμές που θα ερωτεύεστε απλά περπατώντας στον δρόμο. Τί χαρούμενος και διασκεδαστικός πλανήτης θα είναι, επειδή δε θα έχετε χώρο στην καρδιά σας για πόλεμο επειδή θα είναι γεμάτη από αγάπη. 

Δε θα έχετε χώρο στην καρδιά σας για διαφωνίες αν τη γεμίσετε με αγάπη. 


Αυτή είναι η ιδέα. 

Να γνωρίζετε ότι η αντανάκλαση που βλέπετε στον άλλον είναι η δική σας. 

Υπάρχουν δύο πλευρές σε αυτό μιας και ζείτε στο πεδίο της πολικότητας. 
 
Βλέπετε πράγματα ως πάνω ή κάτω, σωστό ή λάθος, καλό ή κακό, ακόμη κι εκεί που δεν υπάρχει τέτοιος προσδιορισμός. Αν παρακολουθείτε, θα δείτε ακόμη κι ανθρώπους που αντανακλούν την αρνητικότητα σας. 

Αυτό είναι ένα πραγματικό δώρο καθώς σας δείχνει την δική σας αντανάκλαση από μιαν αρνητική προοπτική. 

Σχεδόν είναι σα να κοιτάζετε το αρνητικό σε μια φωτογραφία. 


Καταλαβαίνουμε πως αυτό είναι παλαιά τεχνολογία όμως το χρησιμοποιούμε αναλογικά. 

Αν έχετε ένα αρνητικό μιας φωτογραφίας και κοιτάξετε στη φωτογραφία, θα γοητευθείτε και θα μιλήσετε στην φωτογραφία. 

Αλλά το αρνητικό δε σας καταλάβει επειδή το φως και το σκοτάδι έχουν αντιστραφεί.  

Είναι πολύ απλό και αυτό συμβαίνει όταν κοιτάτε καμιά φορά τα μάτια του άλλου ή την ψυχή του. 

Σαν αντίδραση, δε σας αρέσει αυτό που βλέπετε ή αισθανόσαστε αποστροφή. 

Παρ’ όλ’ αυτά είναι μια ευκαιρία να δείτε τον εαυτό σας, επειδή τις περισσότερες φορές απλά αντανακλά ένα κομμάτι του εαυτού που δεν είχατε προσέξει πριν.

  

Η μετάβαση είναι εύκολη!

Πολλοί από εσάς καθώς κατακτάτε κάτι, καθώς προχωράτε σε υψηλά, βαθιάς γνώσης επίπεδα σε οποιαδήποτε δραστηριότητα κάνετε, δε μπορείτε εύκολα να ανεχτείτε ανθρώπους που δεν έχουν την ίδια κατεύθυνση. 


Είναι μια φυσιολογική ανθρώπινη διαδικασία. 

Σας παρακαλούμε να μη κρίνετε τους εαυτούς σας γι’ αυτό απλώς να προσέχετε καθώς δεν υπάρχει χαμηλότερο ή υψηλότερο. 

Αυτό είναι μιαν ψευδαίσθηση της πολικότητας της Αρένας του Παιχνιδιού. 

Δεν υπάρχουν κρίσεις, δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. 

Αυτά είναι πράγματα που θα ξεκινήσετε να καταλαβαίνετε καθώς θα γίνονται το δικό σας σημείο προοπτικής. 


Τώρα θα μπορείτε να παρατηρείτε τον εαυτό σας μέσω των άλλων ανθρώπων μ’ ένα απλό σας πέρασμα από τον δρόμο, όπως αυτούς που αγαπάτε, ή όταν χτίζετε μακρυπρόθεσμες σχέσεις ή με εκείνους στη καθημερινή σας δουλειά. 

Μπορείτε να φανταστείτε πώς θα είναι να ερωτεύεστε έναν άνθρωπο με τον οποίο δουλεύετε μαζί, σε τέτοιο σημείο που θ’ ανυπομονείτε για να πάτε στη δουλειά την επόμενη ημέρα; Αυτό συμβαίνει όταν νιώθετε άνετα με τη δική σας ενέργεια. 

Αυτό συμβαίνει όταν νιώθετε αυτοπεποίθηση κι έχετε και αυτοπεποίθηση ψυχής στη δική σας αντανάκλαση καθώς τη βλέπετε σε πολλές καρδιές. 

Αυτό είναι και το επόμενο βήμα της ανθρωπότητας.

Υπάρχουν πολλοί τρόπου με τους οποίους μπορείτε να πειραματιστείτε. 

Η γνώση κρατάει το φως – έχοντας τη γνώση δεν υπάρχει χώρος για τον φόβο. Αυτό είναι και το υψηλότερο όραμά σας. 

Ελπίζουμε να μπορείτε να δείτε την αντανάκλασή σας μέσα από τα μάτια σας επειδή σας αγαπάμε περισσότερο απ’ όσο μπορείτε να φανταστείτε. 

Η ενέργεια της Εστίας αγκαλιάζει τον κάθε έναν από εσάς. 

Έχετε φέρει κάτι ειδικό να δώσετε. 

Τώρα είναι η στιγμή να κάνετε ένα βήμα μπροστά. 

Τώρα είναι η ώρα να βγάλετε τις παρωπίδες. 

Τώρα είναι η ώρα να κάνετε το πρώτο βήμα και να σπρώξετε τον τοίχο μπροστά. 

Όταν βλέπετε το πρόσωπο που αντανακλάει την ενέργειά σας και τον ερωτεύεστε, μη προσκολλάτε τον εαυτό σας σε αυτή την αγάπη. 

Αφήστε την να ρέει μέσα σας και απλά πείτε «ευχαριστώ». 

Μη νομίσετε πως πρέπει να πάτε και να κάνετε κάτι με αυτό το πρόσωπο για την υπόλοιπη ζωή σας, επειδή αν για τον κάθε έναν που ερωτεύεστε κάνετε και κάτι μαζί του, θα είσαστε πολύ απασχολημένοι. 


Η αλήθεια του θέματος αυτού είναι ότι ερωτεύεστε τον εαυτό σας. 

Μην συγχυσθείτε όταν ξεκινήσει να συμβαίνει. 

Να γνωρίζετε ότι είσαστε οι θεραπευτές που θ’ ανοίξετε πόρτες για άλλους. Πολλοί από εσάς κουβαλάτε σπόρους φωτός που θ’ ανοίξουν στο επόμενο επίπεδο για πολλούς ανθρώπους. 


Αφήστε τους να σας δουν. 

Τολμήστε να τους αφήσετε όποτε είναι δυνατόν και θα δείτε εκπληκτικές αλλαγές στο πεδίο σας. 

Θα δείτε ενέργεια που θ’ αρχίσει να μαζεύεται γύρω σας. 

Θα δείτε συνδέσμους υποστήριξης. 

Θα δείτε ευκαιρίες. 

Θα δείτε πράγματα να συμβαίνουν μαγικά. 

Δεν είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να εξελιχθείτε. 

Δεν είμαστε εδώ για να σας οδηγήσουμε στον Ουρανό. 

Αυτό είναι εύκολο. 

Η μετάβαση είναι εύκολη – το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πεθάνετε. 

Το δύσκολο κομμάτι είναι να μείνετε εδώ και ν’ αφήσετε την καρδιά σας να την δουν κι άλλες ψυχές. 

Είμαστε μαζί σας κάθε στιγμή κάθε μέρα. 

Γνωρίζετε πως κουβαλάτε την ενέργεια της Εστίας καθώς χαμογελάτε, καθώς φυτεύετε αυτούς τους σπόρους που είναι τόσο σημαντικοί για εσάς και ευχόμαστε να ερωτεύεστε πολύ. 

 

Απολαύστε κάθε λεπτό αυτού.

Είναι η μεγαλύτερη τιμή όλων όταν σας λέμε να φέρεστε μεταξύ σας με τον υψηλότερο σεβασμό.

 Να φροντίζετε ο ένας τον άλλον σε κάθε ευκαιρία που μπορείτε. 

Γνωρίζετε πως αυτό είναι ένα όμορφο παιχνίδι που παίζετε και να παίζετε καλά μαζί.

Espavo
Μετάφραση: Elena Era

Το Lightworker είναι μια μη κερδοφόρα επιχείρηση αφιερωμένη να διαδίδει το Φως μέσω της Ενδυνάμωσης
Copyright www.Lightworker.com
Αυτές οι πληροφορίες δημιουργήθηκαν για να κυκλοφορούν και διανέμονται ελεύθερα, όλες ή ένα μέρος τους με τους παρακάτω όρους: Η χρήση αυτού του υλικού δηλώνει ότι ο χρήστης συμφωνεί με τα παρακάτω:
1. Οι λέξεις "Copyright 2000 - 2008 Lightworker www.Lightworker.com θα περιλαμβάνονται με κάθε δημοσιευμένο υλικό.
2. Ο χρήστης συμφωνεί ότι όλα τα δικαιώματα, περιλαμβάνοντας και το copyright μεταφρασμένου υλικού, παραμένουν ιδιοκτησία του Lightworker.
3. Αν μεταφράσετε αυτό το υλικό διατηρούμε το δικαίωμα να μοιραστούμε την μετάφραση με την αναγνώρισή σας ως μεταφραστή, στην σελίδα του Lightworker ώστε να γίνει διαθέσιμο για όλους. Περισσότερες πληροφορίες από το Γκρουπ μπορούν να βρεθούν στο: www.Lightworker.com & στην ελληνική ιστοσελίδα www.lightworker.gr

Ευχαριστούμε για την βοήθεια σας να διαδώσουμε το φως!

από το φόρουμ: Στους δρόμους των Αγγέλων